SCHEMA MEDITAŢIEI DUPĂ METODA SULPICIANĂ

I.PREGĂTIREA

Eu cred, Dumnezeule că eşti alături de mine…
Că mă îmbrăţişezi cu prezenţa Ta…
Îti cer iertare, Isuse, pentru infidelităţile mele…
Eu însumi nu sunt în stare să mă rog, îţi cer Ţie darul rugăciunii.
Duhule Sfânt, Duhul harului şi al luminii, Sfinţitorul sufletelor, Părinte al săracilor…

II. MEDITAŢIA PROPRIU- ZISĂ

1. ADORAŢIA

(Isus în faţa ochilor mei)
Citesc textul ales şi încerc să mă gândesc la cuvintele care îmi sunt adresate:
Cum trebuie să le înţeleg…
Ce vrea Dumnezeu să-mi spună prin aceasta
Ascult cuvintele Sale….
Mă angajez cu voinţa şi cu sentimentul la textul citit şi meditat
Prin raportare la acest text încerc să-mi exprim dorinţele şi sentimentele :
adoraţie…laudă…gratitudine…bucurie…
Privindu-mă şi vazând cât de departe sunt de a realiza în viaţa mea cuvintele lui
Isus încerc să-mi exprim căinţa…

2. Comuniunea cu Isus

(Isus în inima mea)
Îcerc să interiorizez spiritual textele meditate şi rugăciunile, să le fac ale mele.
Aştept ca Isus să vină la mine şi să mă ajute să-mi asum tot conţinutul cuvintelor sale.
1. Căutăm să fim în prezenţa lui Dumnezeu după exemplul lui Isus, care glorifică
întotdeauna numele lui Dumnezeu, în conformitate cu prima poruncă din rugaciunea
“Tatăl Nostru”.
2. Trebuie să ne sprijinim pe supunerea atentă şi acceptarea tăcută a Duhului Sfânt, pe care nu trebuie să-l împiedicăm printr-o acţiune greşit înţeleasă, mai ales atunci când sufletul simte acţiunea Sa misterioasă în inima ta.
Încerc să particip la sentimentele…dorinţele Sale…
Isuse vreau ca gândurile, dorinţele, durerile Tale să devină gândurile, dorinţele, durerile mele.
Intră în “eu-l”meu, ia-mi voinţa pentru Tine…Vreau să-ţi dăruiesc inima mea…
Vreau să dispar în Tine şi pentru Tine…

3. Colaborarea

(Isus în mâinile mele )
Textele reflectate şi trăite împreună cu Isus pot să aducă roade,
cuvintele pe care le-am ascultat trebuie sa devină « trup »
Ce formă concretă trebuie ele să ia în viaţa mea ?
Încerc să formulez în viaţa mea decizii concrete.
Duhule Sfinte,fă-mă să colaborez cu harul Tău….
Eu singur nu sunt în stare să mă schimb, să mă convertesc…
Vreau tot ceea ce Tu mă chemi dar cu Tine şi prin Tine.

III. ÎNCHEIEREA

Îţi cer iertare Doamne, pentru toată lipsa de concentrare, din vina mea şi infidelităţile
din timpul acestei rugăciuni…
Îţi mulţumesc pentru harurile primite…
Încredinţez roadele acestei rugăciuni ţie Marie, pentru ca tu să le aperi şi să le
desăvârşeşti prin mijlocirea ta…
3. Colaborarea trebuie să semnifice dependenţa şi de asemenea să se dăruiască acţiunii
Duhului Sfânt în împlinirea voinţei Sale.