Spiritualitatea

Spiritualitatea acestei mişcări se inspiră din Evanghelie, propunând urmarea radicală, totală a lui Cristos în atitudine, gânduri şi fapte. Principiul de baza este comuniunea de viaţă cu Cristos prin Maria – a-l iubi pe Dumnezeu urmând exemplul Mariei şi a-l iubi pe aproapele cu dragostea lui Cristos. Spiritualitatea de Nazaret ne propune să-l imităm pe Cristos cel sărac şi umil, urmând însuşi îndemnul lui – “Fericiţi cei săraci cu duhul”, considerată esenţa fericirilor. Sărăcia cu duhul implică libertatea faţă de orice ataşament, făcându-ne să privim tot ce avem ca pe un dar, căci aşa cum Sf. Tereza de Lisieux spunea, “totul este har”.

Umilinţa în relaţia cu Dumnezeu subliniază măreţia Sa în raport cu nimicnicia şi nevrednicia omului. Totuşi, în relaţia cu Dumnezeu, se pune un mare accent pe demnitatea de copil al lui Dumnezeu. Spiritualitatea mişcării se inspiră şi din gândirea a patru mari sfinţi şi învăţători ai Bisericii – Sf. Tereza de Avila, Sf. Tereza a Pruncului Isus, Sf. Ioan al Crucii şi Sf. Faustina Kowalska. Ideea conducătoare a acestei spiritualităţi este primatul persoanei în faţa acţiunii (agere sequitur esse) în relaţia cu Dumnezeu: conform gândirii Sfântului Vasile cel Mare, se insistă mult pe faptul că Dumnezeu ţine mai mult la noi decât la faptele noastre. Ţelul suprem este sfinţenia, în această privinţă mişcarea sprijinindu-se pe doctrina Sfântului Ioan al Crucii. Dumnezeu îl cheamă pe om la o uniune transformatoare – în care voinţa omului dispare, acceptând în totalitate voinţa lui Dumnezeu, uniunea între cele două voinţe fiind totală. Sufletul este atât de stăpînit de Dumnezeu, încât Cristos poate să trăiască în el.

Un element esenţial a acestei mişcări este consacrarea Mariană, urmănd îndemnul testamentar al lui Cristos la picioarele Crucii – “Iată Mama Ta!”. Pentru membrii acestei mişcări Maria este Mama Bisericii si a Noastră, exemplu nostru suprem în încercări, căreia ne încredinţăm după exemplul Sf. Ioan Apostolul în drumul nostru spre sfinţenie. Încredinţându-ne Mariei, ne punem în slujba Bisericii, în slujba lui Cristos şi a aproapelui.