A cincea zi a octavei de rugăciune pentru unitatea creştinilor

“Ca toţi să fie una”. Această chemare şi dorinţă a lui Isus i-a provocat la rugăciune pe toţi cei prezenţi la celebrarea care a avut loc în Biserica “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi vineri, 22 ianuarie 2021. Ora de rugăciune a fost prezidată de pr. dr. Iosif Antili, vicar episcopal pentru secţiunea cultură şi ecumenism, fiind înconjurat la altar de către pr. dr. Romeo Neculai, vicar judecătoresc, părintele paroh, Petru Sescu, şi de părinţii vicari, Valerică Ciobanu şi Andrei Gherghel. Lor li s-au unit în cânt şi rugăciune credincioşii comunităţi, credincioşi şi persoane consacrate din alte comunităţi, precum şi câţiva creştini din Biserica soră Ortodoxă, care au venit plini de speranţă la această oră de rugăciune.

Cântecul de la intrare “Lumea-ntreagă să se înfrăţească” le-a dăruit tuturor, încă de la începutul celebrării, speranţa că putem fi uniţi cu toţii sub acelaşi cap, şi anume Isus Cristos. Conştienţi că păcatele noastre de învrăjbire, neunire şi ignoranţă sunt dese, în cadrul actului penitenţial fiecare i-a cerut iertare lui Dumnezeu, mulţumindu-i în acelaşi timp pentru că, în ciuda acestor greşeli ale noastre, el ne susţine mereu şi nu încetează niciodată să ne numească copiii săi.

Cuvântul de învăţătură a fost susţinut de pr. Romeo Neculai în care a subliniat încă de la început un lucru esenţial în această “muncă” în vederea unităţii, şi anume să nu ne credem superiori celor de lângă noi. Fiecare este bun şi eficient în modul lui de a fi, dar dacă vom “predica” de pe o treaptă superioară celorlalţi, nu vom ajunge niciodată să fim “o singură turmă şi un singur păstor”. Mai mult decât atât, dacă vom reuşi să ne unim în rugăciune pentru un scop comun, indiferent de religie sau confesiune încetul cu încetul ne vom apropia de mesajul autentic al evangheliei.

După omilie a urmat mărturisirea Crezului, rugăciunea universală, stropirea cu apă sfinţită şi recitarea rugăciunii “Tatăl nostru”. În cele din urmă toţi şi-au oferit simbolic semnul iubirii frăţeşti, printr-o plecăciune a capului, după care au cântat, în semn de mulţumire şi de iubire frăţească, “Ce bine e când fraţii”.

Înainte de binecuvântarea finală, părintele paroh Petru Sescu, după ce a mulţumit preoţilor invitaţi şi credincioşilor pentru participare, a subliniat că nu trebuie să ne pierdem speranţa pentru faptul că numărul participanţilor nu mai este la fel de mare ca în anii precedenţi. Dumnezeu poate să realizeze lucruri minunate şi prin intermediul unui număr mai mic de credincioşi. Drept dovadă, a prezentat exemplul judecătorului Ghedeon din Vechiul Testament care, neîncrezător că va putea elibera poporul, îi cere Domnului mai multe semne şi apoi convoacă poporul la luptă. Adunaţi în număr de 10.000, Domnul îi cere să îi trimită acasă pe cei fricoşi şi pe cei care au băut apa “într-un anumit fel”. Au rămas doar 300 cu care a eliberat poporul pentru ca victoria să fie atribuită lui Dumnezeu, pentru care nimic nu este imposibil.

Toţi cei prezenţi la această celebrare ecumenică au plecat la casele lor edificaţi de minunăţiile pe care le-ar putea avea împreună, dacă ar fi capabili să renunţe la ei înşişi, pentru cei de lângă ei, iar în felul acesta să ducă la bun sfârşit testamentul lăsat de Isus, “ca toţi să fie una”.

Pr. Andrei Gherghel

 

Apasati aici pentru albumul foto