Hramul parohiei – ziua bucuriei

În parohia „Sânta Tereza a Pruncului Isus” ziua de duminică, 5 octombrie 2014, poate fi numită zi de bucurie pentru că întreaga comunitate, de la mic la mare, a marcat prin rugăciuni, cântece și, mai ales, prin participarea la Sfânta Liturghie solemnă, ziua în care ocrotitoarea noastră cerească a revărsat o nouă ploaie spirituală de trandafiri.

Încă de miercuri, 1 octobrie, biserica a devenit din ce în ce mai neîncăpătoare datorită credincioșilor care au participat la Sfintele Liturghii, s-au rugat și s-au pregătit spiritual vizitând confesionalul, locul unde se manifestă milostivirea divină. Duminică, la toate cele trei Sfinte Liturghii am experimentat bucuria de a fi împreună în jurul altarului lui Cristos însoțiți de privirile Sfintei Tereza a Pruncului Isus.

Sfânta Liturghie de la ora 11.00 a adunat pentru celebrare preoți din Iași, de la Catedrală – în frunte cu părintele decan Iosif Dorcu, celebrantul principal – de la Insitutul Teologic și de la celelalte parohii.

La predică, părintele Iosif Antile, profesor de teologie biblică la Seminarul din Iași, ne-a amintit că Sfânta Tereza a Pruncului Isus a avut o legătură strânsă cu Sfânta Scriptură: a iubit cuvântul lui Dumnezeu pe care îl citea din fragedă copilărie, l-a meditat zi de zi în viața petrecută în mănăstire și din Sfânta Scriptură își lua noi forțe spirituale, ba chiar și-a descoperit și vocația de a fi „iubirea din inima Bisericii” după ce a meditat textul care aduce un elogiu iubirii, din Prima Scrisoare a Sfântului apostol Paul către Corinteni. De asemenea, părintele ne-a amintit că, dacă vrem să imităm virtuțle Sfintei Tereza a Pruncului Isus, ar trebui să acordăm și noi o mai mare importanță citirii, meditării și punerii în practică a cuvintelor Sfintei Scripturi, pentru că, deși trăim într-o lume în care există mulți pesimiști care nu cred că binele pe care îl pot face are rost, totuși, Sfânta Tereza a Pruncului Isus ne dovedește că binele rămâne, chiar și la mai bine de o sută de ani de la plecare ei de pe acest pământ.

Sfânta Liturghie a continuat cu rugăciunile, darurile și cântecele pe care comunitatea le-a așezat la altar. La sfârșit, părintele paroh Petru Sescu a mulțimit preoților, credincioșilor, celor care au participat la pregătirea sărbătorii noastre atât în biserică, cât și în jurul ei, corului și fanfarei care au cântat cu multă înflăcărare.

Aceeași fanfară a oferit un moment artistic alcătuit din câteva cântece populare interpretate cu o mare măiestrie, moment care i-a făcut pe mulți credincioși prezenți să se prindă în horă și să-și manifeste bucuria și în afara bisericii.

Sfânta Tereza a Pruncului Isus să ne însoțească mereu și să ne ofere neîncetat din bucuria sa, din credința sa și din marea ei dorință de a face atât de mult bine!

 

Ramona Pricop și Ecaterina Constantin