Adeziune ACC şi ACT

Duminică, 8 decembrie 2013, în cadrul Sfintei Liturghii, copiii și tinerii din parohia „Sfânta Tereza a Pruncului Isus” au depus adeziunea în Acţiunea Catolică si şi-au exprimat dorinţa de a pune în slujba bunului Dumnezeu, a Bisericii sale şi a confraţilor lor toată energia, forţa şi creativitatea de care dispun.

Cei 26 de copii dintre care 15 membrii si 11 simpatizanți au depus adeziunea în cadrul liturghiei de la ora 9 celebrată de pr. Marius, iar cei 13 tineri au depus adeziunea la liturghia de la ora 17 prezidată de pr. Romică.

Promisiunile prezentate în faţa altarului stau mărturie adâncă a tuturor celor care se dăruiesc Domnului prin apartenenţa la Acţiunea Catolică, o asociaţie de laici, pentru laici. Acţiunea Catolică vrea să fie o prezenţă şi o acţiune a Bisericii, vrea să proclame iubirea şi pasiunea pentru Cristos.

A reînnoi adeziunea la chemarea lui Dumnezeu în faţa întregii comunităţi parohiale înseamnă a întări răspunsul pozitiv dat lui Dumnezeu, această reînnoire este şi hotărârea de a-l sluji cu mai multă fidelitate, responsabilitate, credinţă şi iubire fata de fraţii nostrii.

Dorim ca, împreună cu toţi membrii Acţiunii Catolice din dieceză si din ţară sa avem un drum de lumină în misiunea care ne-a fost încredinţată în faţa comunităţii şi a altarului, acolo de unde Dumnezeu ne ţine pe toţi la pieptul său.

Fotografii

Diana Farcaş