Invitaţie la consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” – Iași

Duminică, 30 septembrie 2012, începând cu ora 11.00, va avea loc consacrarea altarului şi sfinţirea bisericii “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi. În prezenţa mai multor episcopi, preoţi şi a numeroşi credincioşi, comunitatea Parohiei “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi invită la această sărbătoare, pentru a-i aduce laudă şi preamărire lui Dumnezeu pentru faptul că în zona Nicolina a oraşului Iaşi este un locaş de cult demn pentru celebrarea sfintelor sacramente.

Până la Revoluţia din decembrie 1989, în municipiul Iaşi exista o singură biserică romano-catolică, şi anume, catedrala “Adormirea Maicii Domnului”. Având în vedere greutăţile mari în ceea ce priveşte păstorirea credincioşilor romano-catolici din oraşul Iaşi, la iniţiativa PS Petru Gherghel, episcopul romano-catolic de Iaşi, în anul 1991 s-a început construirea bisericii “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” pe un teren viran din cartierul Nicolina (aflat în partea de sud-vest a oraşului). Piatra de temelie a noii biserici a fost pusă în mai 1991.

Proiectul a fost realizat de arhitectul Gheorghe Hereş, autorul proiectelor mai multor biserici catolice de pe teritoriul Diecezei de Iaşi. Lucrările au fost demarate la data de 6 mai 1991; prima sfântă Liturghie în acest nou lăcaş s-a celebrat la data de 27 noiembrie 1994 şi a fost inaugurat ca filială a Parohiei Iaşi – “Adormirea Maicii Domnului”.

La 1 octombrie 1995, de sărbătoarea sfintei Tereza a Pruncului Isus, episcopul Petru Gherghel a hotărât despărţirea filialei “Sfânta Tereza” – Nicolina de Parohia Iaşi şi constituirea ei ca parohie de sine stătătoare, iar printr-un decret episcopal a numit primul paroh în persoana pr. Pavel Chelaru. Această parohie a avut până în prezent următorii parohi: pr. Pavel Chelaru (1995-1999), pr. Isidor Iacovici (1999-2004), pr. Anton Farcaş (1 august 2004 – 16 februarie 2010) şi pr. Petru Sescu (14 aprilie 2010 – prezent). Părinţii vicari au fost: pr. Egidiu Condac, pr. Iulian Faraoanu, pr. Daniel Diac, pr. Iosif Iacob, pr. Gabriel Bucur, pr. Felix-Marius Roca, pr. Daniel Iacobuţ, pr. Eduard Patraşcu. În prezent, vicarii care activează în Parohia “Sf. Tereza” din Iaşi sunt: pr. Daniel-Nicu Butacu şi pr. Marcelin Blaj. Parohia “Sfânta Tereza a Pruncului Isus” din Iaşi are în păstorire pe credincioşii aflaţi în partea de nord-vest a oraşului, mai exact cartierele Nicolina, Frumoasa şi C.U.G. şi satele Lunca Cetăţuii, Valea Adâncă, Miroslava, Mânjeşti şi Voroveşti.

În decursul timpului, numărul credincioşilor parohiei a evoluat astfel:

1995: 866 familii cu 2.988 de credincioşi

2005: 710 familii cu 2.500 de credincioşi

2010: 697 familii cu 2.456 de credincioşi

2012: 704 familii cu 2.054 de credincioşi

În prezent, în biserica “Sfânta Tereza” sfintele Liturghii sunt celebrate după următorul program: duminica – la orele 09.00, 11.00 şi 17.00, la sărbători – la orele 09.00, 11.00 şi 18.00, iar în zilele obişnuite – la orele 07.00 şi 18.00.

Biserica “Sfânta Tereza” din Iaşi este construită din beton armat, fiind o clădire în stil modern, în formă de corabie, având crucea plasată în vârful catargului. La fel de bine biserica duce cu gândul şi la Cortul Întâlnirii din Vechiul Testament, prefigurare a Bisericii lui Cristos.

Clădirea bisericii are formă de pătrat, cu laturile de 21,50 m. Biserica are următoarele dimensiuni: 453,69 m2 – suprafaţa navei, 106 m2 – suprafaţa balcoanelor, 5580,68 m3 – volumul bisericii, 17,58 m – înălţimea până la grinda de acoperiş şi 32 m – înălţimea turnului principal până la vârful crucii. Clădirea este acoperită cu tablă şi are un turn, cu o cruce monolit de 1,5 tone în vârf. Pereţii bisericii sunt placaţi în exterior cu plăci de travertin de Borsec. Pereţii interiori sunt acoperiţi cu praf de piatră, iar pardoseala este din marmură, ca şi prezbiteriu (tabernacolul, pupitrul, vasul de botez etc.).

La intrarea principală în biserică se află un vitraliu ce o reprezintă pe sfânta Tereza cu răstignitul în braţe, înconjurat de trandafiri din care cad petale, vrând să reprezinte împlinirea promisiunii făcute de Patroana comunităţii noastre că va petrece cerul făcând să cadă o ploaie de trandafiri (haruri) asupra cinstitorilor ei. Pe peretele altarului, în centru, se află tabernacolul înconjurat de un mozaic care pune în evidenţă crucea, vrând să semnifice iubirea lui Cristos faţă de noi dovedită prin cruce, dar şi prin Euharistie, rămânând cu noi până la sfârşitul veacurilor. De o parte şi de alta a tabernacolului, au fost amplasate alte două mozaicuri. Mozaicul din partea stângă reprezintă o scenă din Vechiul Testament, în care Abraham primeşte vizita celor trei îngeri (trimişi ai lui Dumnezeu), pe care el îi pune la masă. Deasupra tabernacolului se află vitraliul central, sub formă de cruce, în care este reprezentat Isus Înviat. Mozaicul din partea dreaptă reprezintă scena frângerii pâinii de la Emaus. Acestea au fost sfinţite printr-o celebrare solemnă de către Preasfinţitul Aurel Percă, episcop auxiliar de Iaşi, la data de 30 octombrie 2011.

Geamurile bisericii sunt în formă de arcadă şi pe acestea au fost amplasate patru vitralii, ce prezintă momente mai importante din viaţa sfintei Tereza a Pruncului Isus. Un vitraliu o prezintă pe Tereza în familie, stând pe braţele mamei sale. Următorul vitraliu o arată pe Tereza în genunchi în faţa Sfântului Părinte papa Leon al XIII-lea pentru a cere permisiunea de a intra în mănăstire, căci nu avea vârsta potrivită pentru aceasta. Mai apoi se poate observa un vitraliu ce o arată pe Tereza în mănăstire, cu cartea Istoria unui suflet care a făcut să i se atribuie titlu de doctor şi învăţător al Bisericii, tocmai de aceea alături în stânga ei se află bazilica “Sfântul Petru” din Cetatea Vaticanului. În dreapta ei se află o scenă din misiunea administrată de preoţii diecezei noastre din Maicona-Kenya, ea fiind declarată şi patroană a misiunilor. Cel de-al patrulea vitraliu ne prezintă relicviarul cu rămăşiţele pământeşti ale sfintei Tereza a Pruncului Isus şi un grup de credincioşi, reprezentând diferite categorii şi stări religioase care participă la o procesiune, arătând astfel că toţi doresc să urmeze calea cea mică. Iluminatul bisericii este asigurat de un candelabru circular, având diametru de 8,25 m, de care atârnă 12 mici candelabre, îmbrăcate cu cristale. Numărul cristalelor pereche este aproximativ egal cu numărul familiilor comunităţii noastre (704). Fiind în al doilea An dedicat Familiei, şi pregătindu-ne pentru celebrarea Anului Credinţei, am vrut să arătăm că aşa cum cristalele luminate încântă privirea, la fel şi familiile comunităţii noastre luminate de credinţă pot edifica privirea celor care, văzând faptele lor bune să-l preamărească pe Tatăl din ceruri (cf. Mt 5,16).

La subsolul bisericii se găsesc şapte încăperi folosite pentru diferite activităţi pastorale, precum şi formativ-caritative ale comunităţii noastre.

“Vă aşteptăm la dubla sărbătoare a noastră, de consacrare a altarului şi sfinţire a bisericii, precum şi a hramului comunităţii, duminică, 30 septembrie 2012, la ora 11.00”.

Pr. Paroh Petru Sescu