Întrunire extraordinară a Consiliul Pastoral Parohial

Duminică, 17 iunie, după sfânta Liturghie de la ora 11.00, la subsolul bisericii, a avut loc întâlnirea extraordinară a Consiliului Pastoral Parohial. Întâlnirile ordinare au loc în fiecare primăvară şi toamnă.

Această întâlnire s-a impus în vederea stabilirii priorităţilor pentru lucrările bisericii în vederea consacrării altarului şi sfinţirii locaşului de cult închinat sfintei Tereza a Pruncului Isus, de duminică, 30 septembrie 2012.

Astfel s-a hotărât ca ordinea lucrărilor ce se impun să fie următoarea:

-Finalizarea lucrărilor de la altar prin acoperirea cu mozaic a spaţiului din jurul tabernacolului;

-Corectarea chipului sfintei Tereza din primul vitraliu, precum şi a feţei tatălui sfintei Tereza din al doilea vitraliu;

-Completarea soclului bisericii prin placare acolo unde lipseşte, precum şi repararea trotuarelor din jurul bisericii;

-Pregătirea locurilor în care vor fi reaşezate cele patru statui din biserică pentru a putea pune în evidenţă al treilea şi al patrulea vitraliu;

-Realizarea celui de-al patrulea vitraliu.

În măsura în care posibilităţile financiare o vor permite, la propunerea arhitectului bisericii, cu aprobarea Preasfinţintului Petru Gherghel şi având confirmarea profesorilor Eduard Ferenţ şi Alois Bulai şi susţinerea Consiliului Pastoral Parohial, vom începe să aşezăm aceleaşi staţiuni de la Calea Sfintei Cruci într-o altă formă, care să se armonizeze cu arhitectura bisericii, precum şi iluminarea bisericii, cu ajutorul unui candelabru care să nu obstaculeze vitraliul din altar.

Cu ajutorul lui Dumnezeu, prin mijlocirea sfintei Tereza a Pruncului Isus, patroana comunităţii noastre, care de atâtea ori şi-a făcut simţită intervenţia în favoarea bisericii noastre, precum şi cu ajutorul dumneavoastră financiar, dar şi spiritual, avem încrederea că vom reuşi să pregătim biserica noastră cât mai bine pentru ziua consacrării altarului şi sfinţirii ei, pentru ca oricine va intra în ea să simtă cu adevărat că este casa lui Dumnezeu şi poarta Cerului.

Pr. Paroh Petru Sescu