50 de ani de la botezul părintelui nostru paroh

În acest timp sfânt al sărbătorilor Pascale, când întreaga creștinătate sărbătorește nașterea la viața cea nouă, în Cristos, iubitul nostru părinte paroh, Petru Sescu, a împlinit 50 de ani de la îmbrăcarea hainei cea albă și strălucitoare a copilului lui Dumnezeu, haina sfântului botez. În această frumoasă zi, de 13 aprilie, când toată natura a renăscut, lepâdând veșmântul cel rece și mohorât al zăpezii, înverzind și înflorind din toate puterile, părintele nostru paroh a ținut o măreață celebrare, la ora 18, în draga noastră biserică, pentru a-I mulțumi Domnului pentru acest mare har, de a fi primit în rândul copiilor Săi.

“Un cor din cer a răsunat / Cristos din morți a înviat!” au intonat, la începutul celebrării, credincioșii adunați la sărbătoare și, în acordul inimilor tuturor, părintele paroh, însoțit de cei doi preoți vicari, a pășit cu bucurie spre altar. Și deși privirile tuturor erau ațintite spre el, iar emoția se întrezărea în fiecare suflet, având în vedere marea însemnătate a acestui eveniment, părintele paroh a ținut să își înceapă celebrarea prin câteva cuvinte simple, pline de umilință, care ne-au întors privirea asupra propriei vieți și ne-au făcut conștienți, încă o dată, de importanța acestui extraordinar sacrament: „Vine, la un moment dat, în existența noastră, un moment în care ne uităm în urmă, în care analizăm ceea ce am făcut și ceea ce am trăit până atunci. Un asemenea moment este timpul pascal, iar pentru mine este o mare bucurie că astăzi pot sărbători 50 de ani de la ziua în care am fost botezat, zi în care am îmbrăcat haina cea albă a copilului lui Dumnezeu. Și chiar dacă au existat momente când am pătat această haină, I-am cerut iertare Domnului și vă cer, în această zi, și vouă, pentru toate clipele în care v-am greșit. Sunt foarte fericit că sunt aici, alături de voi, la a 50-a aniversare a botezului meu și că Îi pot aduce mulțumire lui Dumnezeu, printr-o sfântă liturghie, pentru acest mare har”.

Iar astfel, încărcați de recunoștință și cu sufletele îndreptate către cer, am ascultat cu toții cu mare atenție sfânta Evanghelie din această zi, despre vizita fariseului Nicodim la Isus, Evanghelie care, așa cum a remarcat și părintele vicar predicator, Romică Sociu, a fost „cu adevărat providențială”. În aceasta, ne este relatat cum Nicodim, unul dintre farisei, care văzuse și auzise despre minunile săvârșite de Isus, a venit într-o noapte pe furiș în casa Lui și a recunoscut că ceea ce face El nu poate veni decât de la Dumnezeu și că el crede că Isus vine de la Dumnezeu. Iar Isus i-a replicat: “Adevăr, adevăr îți spun: De nu se va naște cineva de sus, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu”. Contrariat, neînțelegând adevăratul sens al cuvintelor lui Isus, Nicodim a întrebat: “Cum poate omul să se nască fiind bătrân? Oare poate el să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască?”. Dar El i-a răspuns: “Adevăr, adevăr îți spun, de nu se va naște cineva din apă și din Duh, nu va putea să intre în împărăția lui Dumnezeu”. “Da, a spus părintele vicar, aceasta este cu adevărat o evanghelie providențială; pentru că Isus vorbește nu despre nașterea fizică, ci despre nașterea la viața spirituală, care are loc la sfântul botez. Ce frumoasă și fericită coincidență că Evanghelia corespunde cu această zi, a aniversării botezului părintelui paroh!”. Și a continuat: “Nicodim vine la Isus dintr-o căutare sinceră, fiind doritor de cele spirituale; este, de fapt un discipol ascuns de-al Lui. Vine la Isus cu umilință, singur și noaptea, spre deosebire de ceilalți farisei, care Îl urmăreau în timpul zilei și căutau doar să-L prindă. Nicodim se află în noaptea credinței, dar vine la Isus ca să îl lumineze prin harul Său. Este aceeași trecere de la întunericul morții la lumina Învierii, de la negrul păcatului la albul strălucitor al sufletului purificat, de la griul sufletului arid la albul sau chiar auriul luminos al hainei îmbrăcate de preoți la celebrarea sfântului botez. Atunci ei pun, în mod simbolic, o haină albă peste copil și rostesc îndemnul de a o păstra curată pentru toată viața. Și noi toți putem face asta dacă suntem activi, dacă participăm în mod constant la viața Bisericii, dacă lucrăm pentru binele ei și al aproapelui”. Iar, spre final, ne-a adresat cu hotărâre tuturor acest îndemn: “Ieșiți din anonimatul registrelor de botez! Să nu rămânem creștini doar pe o foaie de hârtie, ci să fim vii, să ne implicăm și să ne curățăm permanent sufletele și, implicit, haina albă primită la botez, prin sfintele Sacramente, pe care Sfântul Ioan Gură de Aur le asemăna cu niște alei minunate, ce conduc spre grădina strălucitoare a Împărăției lui Dumnezeu. Iar poarta de intrare spre această grădină, după spusele aceluiași sfânt părinte, este botezul”.

În încheierea celebrării, părintele paroh a ținut să îi mulțumească în mod special sfintei Fecioare Maria, a cărei ocrotire a simțit-o permanent în viața lui, drept pentru care am rostit cu toții, cu evlavie, rugăciunea “Adu-ți aminte”. Iar din partea tuturor credincioșilor, urmate de un răsunător “La mulți ani!”, au fost rostite de către doamna Ana Doboș aceste cuvinte:

 

Dragă părinte Petrică,

Azi comunitatea ,,Sfânta Tereza a Pruncului Isus” este în sărbătoare.

Noi, membrii comunității, cu păstorii noștri formăm un trup.

Bucuria dumneavoastră este trăită împreună cu noi.

Vă mulțumim pentru dragostea și grija pe care ne-o oferiți, sprijinul și ocrotirea cu care ne înconjurați. Dumneavoastră sunteți liantul care unește membrele trupului, care alină suferința, care sare în ajutor atunci când suntem în nevoi.

Mulțumim pentru tot, Dumnezeu cel Înviat să vă aducă multă lumină în suflet, bucurie și multă speranță.

Dragostea noastră vă însoțește în fiecare clipă.

La mulți ani!

 

Celebrarea a fost urmată de o agapă frățească, în curtea bisericii, de la care nu au lipsit felicitările și urările de bine, de sănătate și putere. Îi mulțumim Domnului că am putut celebra împreună această minunată aniversare a părintelui nostru paroh și Îl rugăm să reverse și de acum înainte haruri îmbelșugate pentru acest vrednic urmaș al lui Fiului Său și iubit păstor al nostru.

 

Diana Fârte